SmartCare- Veien til suksess i USA

Fokuset mitt for å løse denne oppgaven er å kunne skape mest mulig Word Of Mouth effekt rundt SmartCare sin lansering i USA, da det ofte er slik apper blir spredd. Man får de som regel anbefalt av en venn, ser at de bruker den og så prøver den selv. Eller at vi får det anbefalt av andre ikke kommersielle aktører som skriver om appen man bør ha. For å kunne skape mest mulig slik effekt vil denne digitale markedsførings planen være konsentrert rundt appen DiabetesGuard, da dette er en unik app som kan ha stor innvirkning i livet til mennesker med diabetes, siden en av ti har diabetes i Amerika har vi en stor målgruppe, og vil ha mange som vil engasjere seg.

Kun i appstore ble det estimert å ha blitt laset ned 102,062 millioner apper, de estimerte tallene for 2014 er 138,809 millioner nedlatinger, ser man dette sammen med den andre store aktøren Google play, vil man få et enda høyere tall på nedlatinger. Det er et marked i stor vekst, med et stadigere bredere utvalg av ulike apper. You name it, there is an app for it! Vi må klare å skille DiabetesGuard fra å være en av mengden til å bli den appen alle med diabetes har på telefonen sin.

Kriterier for en suksessfull app:

 1. Optimalisert for alle plattformer
 2. Pent: Designet må være pent og se på.
 3. Enkelt: den må være enkel å laste ned, enkel å logge inn i og enkel å bruke.
 4. Den må være unik: appen må skille seg ut, den må være noe eget. Ikke en etterligning eller modifikasjon av det som allerede finnes på markedet.
 5. Den må huskes: Brukeren må få et inntrykk av appen slik at den ikke glemmes.
 6. Delbar: Den må enkelt kunne deles med andre, og brukeren må få en belønning for å dele den med andre.
 7. Spontan: Den skal være nyttig for en kort tidsperiode, er den ikke nyttig før den er brukt over lengre tid er det liten sjans for at den vil lykkes.
 8. Billig: Til billigere den er til lettere er det å få mennesker til å prøve/bruke appen.
 9. Riktig demografisk målgruppe: kjenn målgruppen din, og vit hvem/hvor de er.
 10. Moro: appen må være moro og bruke.

Av disse punktene kan vi se at Diabetesguard er godt på vei til å kunne bli en suksessfull app, og scorer bra på nesten alle punktene,bortsett fra to, det er moro og delbar. Punktet moro skal vi se bort fra her da dette er en app som kan gjøre mennesker sitt liv tryggere. Det å gjøre appen delbar er et punkt vi bør se nærmere på, og se hvordan vi kan gjøre det enklere for brukerne å invitere andre til appen. Når det gjeld punktet unik, scorer vi aller høyest, DiabetsGuard er noe helt nytt, og vil være et nyttig verktøy for mange med diabetes. I USA har en av 10 diabetes, målgruppen vår er stor!

Web Marketing Matrix

Image

 

Ved å ta utgangspunkt i Web Marketing Matrix skal jeg komme med tiltak som må gjøres for å få oppmerksomhet rundt DiabetsGuard og for å få nedlatinger. Web Marketing Matrix er et rammeverk for nettsatsting i bedrifter. Det gjør det enklere å få en oversikt over de aktivitetene som må gjøres for å lykkes på nett. Den er inndelt i tre steg:

 1. få flere besøk
 2. få flere kunder
 3. øke verdien av hver kunde

I hvert av stegene er det mange aktiviteter som kan gjøres for å nå målene. Tre av aktivitetene finnes i hvert av stegene: Webanalyse, sosiale medier og merkevarebygging detter er da noe som må jobbes med gjennom alle stegene.

 

Vi skal ikke gjennomføre alle disse tiltakene, vi må gjøre noen noen prioriteringer ut i fra prioriterings matrisen og velge tiltak basert på hva som gir verdi for bedriften og hva som er enkelt å gjennomføre. SmartCare bør derfor sette i gang med de enkle aktivitetene som vil gi høy verdi for bedriften først og så senere bevege seg over til de mer kompliserte oppgavene. Disse tiltakene vi skal satse på nå er tiltak som koster forholdsvis lite penger, men krever at vi står på og har en god arbeidsinnsats.

 

1. Lansere nettside1.0 til det Amerikanske markedet.

Vi trenger å ha en nettside knyttet direkte opp til den Amerikanske markedet, jeg ser at det er registrert et domene på DiabetesGuard.com, denne tenker jeg at vi bruker til det Amerikanske markedet. Siden kan videreføres slik den er i dag, da den er oversatt til Engelsk, dette kan brukes på den Amerikanske siden. Det er viktig at en som bruker siden i USA vil komme direkte til denne siden, ikke til at den må velge språk. Til enklere det er for den som besøker siden å bruke den jo større sannsynlighet er det for at den blir. Denne siden trenger ikke å være perfekt med en gang, det er aller viktigst at den er på plass så fort som mulig. Bruk siden slik den brukes i den norske versjonen, fortell historien vår, hvem vi er og hva vil vil. Og fortsett å del kunnskap.

 

Når det det er tid for å lansere appen er det et aspekt med nettsiden jeg ønsker å endre, det er hvordan man kan laste ned appen, nå kan man skrive inn telefon nummeret sitt og så få link via melding på telefonen. Dette er en super måte å få tak i nummer til å kunne bruke til markedsføring, men det skaper også en barriere for å laste ned appen. For å gjøre det enklest mulig bør det heller være en direkte link til der hvor produktet kan lastes ned. Samt mer synlige linker Vimeo, LinkedIN, Facebook og Twitter, de er litt for anonyme der de er nå, de blir ikke sett med mindre man scroller helt ned til enden av siden, forbi kontakt oss. Det vil da si at de som ikke skal kontakte dere ikke vil se disse linkene. Derfor bør de flyttes lengre opp, ved siden av kontakt oss feltet.

 

Ser vi på Candy Crush Saga som er en app de fleste har på mobilen har lagt opp hjemmesiden sin, ser vi hvor tydelige de er på å få frem den handlingen de ønsker. Vi må klare å få til den samme klarheten, men med vårt design slik at det ser mer profesjonelt ut.

 

Image

Kilde: CandyCrushsaga.com 

 

2. Facebook

Smartcare har allerede en egen Facebook side, men denne er ikke på norsk. Derfor blir det første tiltaket som må gjøres å opprette en engelsk side. Måten dere ordlegger dere for å snakke til kunden er bra, den inviterer kunden til å gå inn i en dialog med oss, ikke bare en enveis kommunikasjon. Det er viktig at dette videreføres til den engelske siden. Det må informeres så mye som mulig om hvem vi er og hva appen vår er før den blir lansert, vi må få folk nysgjerrige. Det er viktig at vi er flinke til å svare på de spørsmålene kunden har. Når appen lanseres må vi si dette til følerne våre, samt dele linker til de stedene hvor kundene kan få tak i appen.

 

For å komme i gang og få følgere på Facebook er min idee at vi lager en status hvor vi donerer penger til American Diabetes Assosiation pr antall person som liker statusen, innen en gitt tidsperiode. Hvor mye penger vil er villig til å gi og da hvordan vi skal legge opp denne statusen må vi bestemme ut ifra hvilke middler vi har til rådighet.

 

3.Twitter

Det må opprettes en Twitter konto i DiabetesGuardsitt navn, slik at det er enkelt å vite hvem som er avsender på budskapet. Twitter har en stor brukermasse og er en flott kilde til å spre WOM. Twitter er det viktig at vi er aktive, det skal skje ting der, følgerne vil ikke komme til oss, vi må jobbe for å få de. Derfor må vi være involvert i brukerne, engasjert og dele kunnskap. Følg de store kontoene på diabetes og de største som skriver om teknologi. Dette legger et grunnlag for at de kan fatte interesse for DiabetesGard og spre budskapet videre til sine følgere. Vi må følge de som følger oss til bake og være flinke til å svare på spørsmål.

 

4. LinkedIn

LinkedIn er et stort sosialt medie i jobbsammenheng, her er vi tilstede. Men det er viktig at vi bruker dette mediet aktivt for å komme i kontakt med andre bedrifter som har interesse i vårt produkt, dette kan være helsebedrifter og teknologiske bedrifter. Vår app er en unik og viktig app så det er sannsynlig at det er mange som kommer til å fatte interesse og være med på å spre budskapet videre.

 

5. Vimeo

Det må lages en video rettet mot det Amerikanske markedet. En app vil vises aller best frem gjennom en video slik at den som ser får et godt inntrykk av hva appen er, hva den gjør og hvordan den kan gjøre det tryggere å ha diabetes. I dag bruker vi Vimeo for å vise frem videoene våre. I Desember 2013 hadde Vimo over 100 millioner unike besøkende per måned og over 22 millioner registrerte brukere, vi kan da nå mange med å være her. Det er i tillegg enkelt å dele videoer videre til andre sosiale medier og epost. Det siste registrerte aktiviteten per 30.05.2014 er for 3 måneder siden og den siste opplastingen er for 7 måneder siden, ingen videoer er likt og vi følger ingen. Her må vi være mer aktive! Det vil ikke si at vi skal laste opp masse videoer ukritisk, men at vi skal være flinkere å få ting til å skje, å få folk til å se oss. Det første vi må gjøre er å få på plass en video rettet mot det Amerikanske markedet, en video som vise hva DiabetesGuard er, hva det er nyttig for og hvordan det kan hjelpe mennesker. Denne videoen må lastes opp før vi lansere appen. Det er også viktig at vi allerede nå starter med å være aktive, like og kommentere videoer som er relevante for oss.

 

6. Blogger/ PR

Det er viktig at vi klarer å skape så mye buzz rundt appen som mulig nå før lanseringen. En måte å gjøre dette på er å kontakte ulike blogger som har en størrelse og som interesserer seg for enten helse eller teknologi. Blogger fungerer litt som barna i skolegården, ved at om de kule snakker om noe, vil de andre følge etter.

 

Interessante magasiner på nett er også en god kilde til å skape den samme effekten, her trenger vi nødvendigvis ikke å gå etter de aller største aktørene, da det er mer sannsynlig at mindre aktører vil vie mer oppmerksomhet til vårt produkt. Får vi skapt oppmerksomhet et sted er det stor sjans for at det vil spre seg, og større aktører vil fatte interesse for det vi leverer. Ved kontakt med de utvalgte bloggerne og nettmagasinene må vi gi de muligheten til å prøve vårt produkt i god tid før vi lanserer appen slik at de kan teste den skikkelig og bruke tid på å skrive et godt innlegg om den. Videoen vi skal lage må også få tilgang til slik at de kan dele den videre med sine lesere når de skriver om DiabetesGuard.

 

7. SEO

Dette handler å generere besøk fra søkemotorer inn til siden vår. For å gjøre dette må vi tilrettelegge siden vår slik at den tilfredsstiller søkemotorenes retningslinjer og generere klikk inn til vår nettside. For å kunne gjøre dette på en best mulig måte er det viktig at den som klikker seg inn på siden vår ikke forlater den umiddelbart, vi må få de til å gjøre den ønskede atferden, altså klikke seg videre til nedlasting av DiabetesGard. For å få til dette må vi måle hva de besøkende gjør, og utføre endringer etter dette. Søkene kan deles inn i to typer: ubetalte søk og, betalte søk. Målet for oss vil være å få best mulig plassering i de ubetalte søkeresultatene til søkemotorer som Google, Yahoo, Bing og andre. Vi skal i første omgang konsentrere oss om Google som er den største søkemotoren i Amerika, og med en god plassering kan vi mangedoble antall besøkende. Tiltakene som skal gjøres her er:

 • registrer DiabetsGuard i Google, som generere flest søk hver dag.
 • Finne gode søkeord, som kunden vil bruke for å finne frem til siden vår, Google Keewords er et fint verktøy til dette
 • Siden må fungere som den skal,ved at alle linker leder dit det skal, og den er lett og forstå.
 • Innholdet må være godt nok for at kunden skal velge å bli på siden, det vil si at det må være relevant slik at den finner igjen det den søkte etter.

 

8. Brukertester

Når det gjelder brukertester er det forbedring av brukervennlighet og forbedring og design som skal fokuseres på. Brukertesting om hvordan appen fungerer vil gi nyttige kunnskaper som kan brukers til videreutvikling og bestemmelses grunnlag i senere besluttinger. Brukerne selv er vår viktigste kilde til kunnskap om endringer som kan/ bør bli gjort. Vi skal gjøre brukertesting på en utvalgt målgruppe før lansering og kontinuerlig testing etter at appen er lansert. Før lansering skal vi invitere et lite utvalg i vår målgruppe til å bruke appen vår. Vi kan dele denne målgruppen inn i flere aldersegmenter: 20-35, 35-50 og 50+ og invitere 5 brukere innenfor hver målgruppe, da får vi et godt overblikk av hvordan appen fungerer i de ulike aldersgruppene og får kunnskap om hva som bør endres, det er viktig at vi gir dem god tid til å kunne teste appen slik at de blir godt kjent med denne. Et annet alternativ for testing av appen er at vi benytter oss av en aktør som gjør dette for oss og analyserer resultatene til oss, som usertesting.com.

 

Etter att appen er lansert skal det legges inne en pop-up i appen som spør om brukeren liker appen eller ikke, av de som trykker at det liker den vil på et senere tidspunkt få et spørsmål om å rate appen. For å få flest mulig til å rate appen er det viktig at vi bruker en slik kommunikasjon at brukerne vil hjelpe oss til å bli bedre. De som ikke liker appen vil ikke bli spurt om de vil rate appen av de grunn at det er lite sannsynlig at de vil gjøre det og de vil trolig heller ikke fortsette å bruke appen når de ikke liker den. Det bør også gjennomføres en test etter at appen har vært på markedet en stund, men det aller viktigst i dette stadiet er å være lydhør ovenfor brukerne og høre på de tilbakemeldingene de gir gjennom de ulike rating systemene og på sosiale medier.

 

Implementer, implementer!

Det viktigste å gjøre nå er å komme i gang i dag! Vi må benytte oss av WOM effekten av viral markedsføring, derfor er det viktig at vi er på plass og er aktive og tilstede i de utvalgte sosiale mediene. Vi må implementere,implementere og være klar for å endre strategien underveis. Vår viktigste kilde til suksess er våre brukere. Derfor er det viktig å være lydhøre ovenfor brukerne, at vi lytter på deres tilbakemeldinger, de vil gi oss verdifull kunnskap!

 

 

 

Kilder:

Forelesing Karl Philip Lund ved Markedshøyskolen.
Arne Krokan:  bok «Den digitale økonomien» (Cappelen Akademisk Forlag 2012). 
Jason Fried & David Heinemeier Hansson:  bok «Rework» (Vermilion London 2010).

SmartCare

Techcrunsh.com

Huffingtonpost.com

NDEP: National Diabetes Education Program 

Stammen.no: Webmarketingmatrix 

Wikipeda: Vimeo

Inspirasjon fra: Inbound marketing 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s