Fra ide til lansering

Min ide er å lansere personlig trener tjeneste over nett. Slik at kunder kan få kosthold og treningsprogrammer, samt oppfølging over nett. Programmene skal tilpasses den enkelte kunde ut i fra hvilken målsetting de har og hvilket nivå de ligger på innenfor treningen. Jeg vil legge opp til å ha ulike pakke som kunden kan velge mellom: 4,8 og 12uker med kosthold og treningsprogram og at kunden skal kunne få kjøpe treningsprogram uten oppfølging. Ved kjøp av program vil kunden motta dette på epost og den videre oppfølgningen i treningsperioden skal skje gjennom ukes rapporter ved ukeslutt hvor kunden skal sende meg en oversikt over hva den har trent og spist, resultatene den har fått, hvordan den følere det går og om den så langt er fornøyd. Det skal også være rom for at kunden kan spørre om spørsmål under veis via epost. Nettsiden dette skal selges over skal også fungere som en slags blogg hvor jeg deler min trenings filosofi, tips og råd om trening og enkle treningsprogram. Kunden eller leseren vil da kunne få et godt innblikk i hvilken kunnskap jeg har og en liten smakebit på hva den får om den velger å bli en kunde. Etter hvert som jeg får opparbeidet meg en kundebase ønsker jeg å skape et forum hvor kunder kan logge sin trening og kosthold, spørre spørsmål og dele motivasjon med de andre deltakerne, slik at de kan hjelpe hverandre og opparbeide seg en relasjon de imellom.

 

Konkurrentene

 

Personlig trening og styrketrening er i vinden som aldri før, treningsenterne tjener stadig mer på salg av personlig trening, og andelen av personlige trener som flytter hele/deler av virksomheten sin over på nett er økende. Slike tjenester kalles online coaching. Et søk av dette på Google gir flere sider med treff. Jeg skal trekke frem noen av de som jeg personlig ser på som gode tjenester med kompetente trenere. En av disse er nettbutikken myrevelution som i tillegg til å selge trenings produkter selger ulike pakke av treningsprogram. Pakkene er rettet mot mål, som de fleste som trener vil kunne kjenne seg igjen i, eks, ned i vekt og bygge mer muskler. En annen tjeneste på nett som er stor innenfor sin kategori er Silje Mariela, som har rettet sine tjenester mot jenter og styrketrening, og selger pakker med trening-og kostholds programmer, basert på nybegynnere, jenter som vil bli mer definert og jenter som vil øke sin muskel masse. En annen som levere slike tjenester over nett er Martin Norum, han har bevegd seg bort fra Myrevelution og Silje Mariela, på den måten at han ikke selger pakker som baserer seg på faste konsepter, men selger treningsprogram og kostholds program over en viss tidsperiode og lager programmene ut i fra hva den enkelte kunden vil oppnå. Ved tjenesten til Martin Norum er det også tettere oppfølgning under veis.

 

Disse tre tjenestene her er store, eller de baserer seg på store navn, derfor skal jeg også se på noe tjenester som ikke har opparbeidet seg en like stor merkevare enda, en av disse er tjenesten til coach Julie Rafoss, denne tjenesten er basert seg på den samme måten som Martin Norum sin ved at kunder kjøper programmer og oppfølgning i ett gitt tidsrom, og planene blir laget ut i fra målet til kunden. Og planene vil bli endret og tilpasset ytterligere under veis i perioden. Fredrik Gyllensten levere også den samme typen tjenesten, ved program og kosthold til hver enkelt kunde over en fire ukers periode, med ukentlig tilbakemelding per epost.

 

Transaksjonskostnader

 

Transaksjonskostnader er kostnader som partene pådrar, når de forhandler frem en avtale om en handel og etter handelen er skjedd, ved oppfølgning. I følge boken «Den digitale økonomi» (A.Krokan 2012) kan transaksjonskostnadene deles inn i seks typer: Søkekostnader, informasjonskostnader, forhandlings kostnader, evaluerings kostnader og tvangskostnader.

 

Søkekostnadene til kunden vil gå ned ved at alt priser ligge tilgjengelig og godt synlig for kunden på nettsiden og kunden kan da enkelt bruke Google for å søke opp andre personlige trenere og sammenligne prisen og hva de får.

 

Informasjonskostnadene skal reduseres ved at det skal opparbeides en side med tilbakemeldinger fra kunder, hvor du kan lese deres erfaring med mitt program og hvilke resultater de har fått. I tillegg skal jeg blogge om trening hvor jeg deler kunnskap og min filosofi og i tillegg gi et innblikk i min egen trening. Slik at kunden kan få et bedre innblikk i hva den får og hvilken kunnskap jeg som personlig trener har.

 

Forhandlings kostnadene vi per dags dato ikke kunne reduseres noe særlig da det enda ikke er utviklet en god tjeneste hvor de ulike personlige trenerne kan by på oppdraget til kunden. Det samme gjelder besluttningskostnader, hvor det ikke er utviklet noe verktøy som vil se hvilken investering som vil lønne seg mest. Men denne besluttningskostnader er ikke noe jeg ser på som aktuell for min ide. Når det kommer til trening er ikke kroner og øre et godt mål på å se på hvilen investering som lønner seg. Det er resultatene man oppnår som viser om investeringen var lønnsom eller ikke og dette er det ikke noen kalkulator som kan måle.

 

Evalueringskostnadene skal reduseres på den måten at programmene skal endres og spesialiseres under veis i treningsperiode. Kunden kan komme med tilbake melding på hva den liker, ikke liker, hva som funker og hva den føler at ikke funker. Ved å ha en tett dialog hele veien er det sannsynlig at evaluerings kostnadene endres ved at treningsprogrammet er i konstant utvikling.

 

Tvangskostnaden skal reduseres ved å ha en side hvor kunder har gitt sin tilbakemelding på programmene. Denne siden skal dog, ikke være et kommentar felt hvor kunden kan skrive fritt inn, men ett sted hvor jeg selv vil administrere det som legges ut, og det er mulig at denne informasjonen kan oppfattes som skryt. Kommunikasjonen under veis under samarbeidet vil også være med på å redusere denne tvangskostnaden, ved at det er dialog hele veien og problem løses under veis. I tillegg er det viktig å kommunisere slik med kunden at den er inneforstått med at for å få resultatene er det den som må gjøre jobben, kunden må selv gi alt hver eneste treningsøkt og følge planen til punkt og prikke.

 

Nettverkseffekter

 

Nettverkseffekter kan beskrives gjennom Metcalfes lov som nytten av nettverket som er funksjon av antall mulige koblinger. Det er i prinsippet en positiv sammenheng mellom verdien og størrelsen på nettverket. Det er da større nytte jo større nettverket er.

 

Ved lansering vil ikke denne tjenesten skape nettverks-effekter for kunden, da kommunikasjonen kun vil gå mellom meg og kunden. Men etterhvert skal det utarbeides et forum for deltakerne. Ved opprettelsen av dette forumet vil tjenesten skape nettverkseffekter ved at dette forumet vil bli mer og mer verdifullt med flere som bruker det. Da deltakerne vil dele treninger, oppskrifter, spørsmål og erfaringer med hverandre. Og det vil da kunne bli en kilde til kunnskap, motivasjon og sosiale relasjoner mellom kunder.

 

Increasing returns

 

Increasing returns er at det ikke finnes en naturlig kapasitetsbegrensninger, om servere og nettverk er dimensjonert for stor trafikk for starten av og fortjenesten vil øke og øke jo mer trafikken til tjenesten øker. I prinsippet vil det si at man tjener mer og mer når flere bruker tjenesten.

 

Med mitt tilfelle vil programmer sendes over nett og det vil av det ikke være en økende kostnad ved å distribuere flere programmer og av dette vil kostnaden ikke øke ved økt salg av programmer. Det som derimot vil begrense hvor mange programmer som kan distribueres er min egen kapasitet, altså hvor mange programmer jeg kan utvikle i og hvor mange kunder jeg har kapasitet til å følge opp. Øker etterspørselen mer enn jeg selv vil klare å tilfredsstille må det ansettes flere for at flere kunder kan følges opp. Og kostnaden vil da øke, av dette kan vi se at tjenesten til dels skaper iIncreasing returns.

 

Ressurser

 

For å kunne realisere ideen er jeg ikke avhengig av så store ressurser. Med min egen utdanning innen for personlig trening er det ikke nødvendig å hente inn kompetanse utenfra, for å realisere ideen, føler jeg at jeg mangler noe kompetanse under veis kan jeg heller innhente meg denne på et senere tidspunkt.

 

Teknologi: Denne tjenesten skal lanseres på nett noe som vil tilsi at det kreves et nettsted for å bygge tjenesten på. Her tenker jeg at det beste alternativet vil være å opprette en blogg på wordpress, som er en portal som egner seg godt til å opprette egen hjemmeside, å opprette en blogg her vil ikke koste noen penger, så langt vil ikke teknologien koste noen ting. Videre må jeg skaffe et domene til nettsiden min, ved å bruke domeneshop vil dette koste meg 140 kroner i året.

 

Jeg vil også benytte meg av et webhotel da jeg ikke har interessen eller kunnskapen til å opprette en egen server. Til dette vil jeg benytte meg av tjenesten one.com, denne tjenesten vil koste mellom 12,5 kr og 1280 kr i måneden alt etter hva jeg ønsker å ha .Hvilken av disse alternativene som vil passe best for meg det er jeg litt usikker på, men jeg ser for meg at pakken på 30 GB til 20kr i måneden vil kunnet tilfredsstille mine behov. Etter dette må siden settes opp slik jeg vil ha den. Jeg har tidligere redigert litt på en hjemmeside som er basert på wordpress, og dette virket som en veldig enkel og grei prosess. Men da redigerte jeg i en side som allerede var ferdig bygd opp. Men jeg satser på å prøve meg på å gjøre prosessen med å bygge opp siden selv, og heller hente inn andre ressurser om det ikke går.

 

Forumet skal ikke komme før på et senere tidspunkt når jeg har fått opprabeidet meg en kundemasse. For å opprette dette forumet er det tenkelig at jeg velger å benytte meg av diskusjonsforum.no, som er en gratis tjeneste, i første om gang. Viss denne tjenesten ikke virker tilfredsstillende vil jeg benytte meg av fagfolk som kan sette dette opp på en tilfredsstillende måte for meg. Kostnadene på dette kan jeg ikke si noe om før etter å ha vært i kontakt med noen som kan sette dette opp for meg. Jeg skal selv administrere dette forumet.

 

Til oppsett av treningsorgrammer ønsker jeg å benytte meg av tjenesten Exorlive. I denne tjenesten kan jeg lett velge mellom en rekke ulike øvelser og sette de sammen til et program med bilder, video og forklaring. Deretter kan programmet sendes direkte til kundens epost som en PDF fil. Å benytte seg av Exorlive vil koste meg 1775kr i året.

 

Det vil da ikke kreve så mye ressurser uten i fra og kapital for å realisere denne ideen, da jeg kan gjøre mye av jobben som kreves selv. Kapitalen som trengs er 160 kr første måneden for å lansere tjenesten på nett, pluss eventuelle kostnader knyttet til å opprette et forum og 1775 kr for å få tilgang til å Exorlive.

 

Oppsett av organisasjonen

 

Denne tjenesten vil ikke kreve noen andre ansatte enn meg selv for å realiseres,jeg vil selv ta meg av alt av svar på eposter, oppsett av programmer, drifting av nettsider og økonomi. Når det gjelder markedsføringen vil jeg benytte meg av tjenesten AdWords, samt markedsføre tjenesten selv gjennom ulike sosiale medier.

 

Minimum for å lanser ideen

 

Et absolutt minimum for å lansere tjenesten er å ha en nettside som er oppe og går, på en slik måte at kunden kan se hva jeg tilbyr og velge en pakke som passer for den. Nettsiden trenger ikke å være helt ferdig og ha det utseende jeg er ute etter eller hele innholdet på plass. Trenger heller ikke å ha Exorlive oppe og går,da jeg kan sette sammen programmer selv gjennom programmer som jeg allerede har tilgjengelig på datamaskinen.

 

Forretningsmodel

Smarte forretningsmodeller skapes i et samspill mellom teknologi, forretningsutvikling og organisatoriske prosesser. Analysering av sosiale prosesser som understøtter bruken av nye tjenester er også viktig. En enkel måte å forstå forettningsmodeller på er å svare på tre spørsmål:

  • Hvem betaler?
  • Hva betaler de?
  • Hva betaler de for?

 

For min tjeneste er det i hovedsak kundene som skal betale for treningsprogram og oppfølgning. Siden jeg også vil dele min kunnskap gjennom en blogg på nettsiden er det sannsynlig at annonsering vil være en inntektskilde, men dette skal ikke være hovedinntektskilden.

 

Hva betaler kunden? Kunden skal betale 1000 for fire uker med diett og treningsprogram med oppfølgning, 1700 for åtte uker og 2500 for 12 uker med oppfølgning. Et enkelt treningsprogram vil koste 500 kr.

 

Hva betaler de for? Kunden betaler for et trenings- og kostholds program spesielt oppsatt til kunden, slik at kunden skal nå de målsettingene han eller hun har med treningen sin. De betaler for å ha en ukentlig oppfølgning hvor de må dokumentere de resultatene og treningsøktene de har hatt, slik at jeg kan følge med på at de gjør som de skal, og har muligheten til å få en dytt i riktig rettingen når motivasjonen ikke er der. Kundene betaler også for å kunne stille spørsmål over epost og få svar innen 24 timer. Kunden betaler også for at programmer kan endres under veis for at kunden skal få en best mulig opplevelse og slik at det skal kunne passe inn i kundens hverdag.

 

Av dette kan vi se at den beste forretningsmodellen for denne tjenesten vil være produsentmodellen, hvor bedriften selv produserer varene og selger de direkte til kunden.

 

Suksessfaktorer

 

I trenings bransjen er det aller viktigste kriteriet for å få suksess er å skape seg et navn. Mennesker må vite hvem DU er, og det er da kritisk at jeg klarer å skape meg dette navnet. Å skape dette navnet vil ikke markedsføring og plassering på Google være tilstrekkelig. Det viktigste er at man som trener kan vise til resultater og kunnskap. Det er da kritisk at jeg har en nettside som leverer et godt innhold som deler kunnskap med leseren. Og at jeg gjennom andre sosiale mediene vil dele denne kunnskapen slik at jeg kan tiltrekke meg lesere. Når leserene og etter hvert kundene begynner å komme er det kritisk at de kundene jeg har er fornøyde og oppnår de resultatene de ønsker, slik at jungeltelegrafen begynner å gå.

 

Kilder:

Den Digitale Økonomien av Arne Krokan (2012)

Stammen.no

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s