Bankens transaksjonskostnader

Hva er transaksjonskostnader

Transaksjonskostnader er kostnader som partene pådrar, når de forhandler frem en avtale om en handel og etter handelen er skjedd, ved oppfølgning. I følge boken «Den digitale økonomi» (A.Krokan 2012) kan transaksjonskostnadene deles inn i seks typer.

Søkekostnader, omhandler den informasjons innhentingen kjøperen har før kjøpet,for å finne de mest aktuelle alternativene. Digitale tjenester som søkemotoren Google er med på å redusere disse kostnadene ved at kjøperen enkelt kan søke seg frem til aktører, omtaler av produktet og andre sine råd på hvilket kjøp man bør gjøre. Det finnes og så reke ulike former «recommender systems» som senker transaksjonskostnadene på den måten at disse systemene foreslår produkter for deg ut i fra tidligere atferd. Et eksempel på dett er Netflix som foreslår filmer og serier basert på hva du tidligere har sett på. Man trenger da ikke å lete, fordi nettsiden allerede har funnet det for deg.

Informasjonskostnader oppstår fordi kjøperen trenger mer informasjon for å kunne ta et valg. Det kreves informasjon om produkter, priser, om aktuelle leverandører og annen relevant informasjon. For å kunne senke denne kostnaden er søkemotorer som Google et fint verktøy å bruke. Ulike nettsamfunn vil også kunne gi en god informasjon basert på andre brukeres egen erfaring.

Forhandlings kostnader handler om kostnadene knyttet til forhandlingene om vilkårene for leveransen: pris, tidspunkt for leveransen, tilleggstjenester, service, med mer. Et eksempel på en tjeneste som er med på å senke disse kostnadene er Mittannbud.no. Dette er en nettside som gir privat personer muligheten til å kjøpe inn tjenester på lik linje som profesjonelle aktører. Ved at profesjonelle håndverkere legge inn et bud på å utføre oppgaven din. Man kan da velge den håndverker ut i fra pris og den som passer best til oppgaven.

Besluttningskostnader oppstår etter at kjøperen har fatter et valg. Kjøperen er klar over de mulighetene den har, og fatter et valg basert på det den syntes er det beste alternativet. Kostnadene knyttet til dette steget varierer mye ut i fra hvor mye resurser som brukes i kjøpet. For kjøp som krever en viss bruk av ressurser er det utviklet ulike «hjelpere» for å se hvilken investering som vil lønne seg mest. Slike hjelpere er lånekalkulatoren til din side, som kalkulerer hvilken tilbyder av lånet du ønsker, som er billigst. Og bruktibil kalkulatoren som kan hjelpe deg å se ca hvor mye en bruktbil er verdt.

Evaluerings kostnader er de kostnadene som er brukt med å undersøke produktet etter kjøp, som å sjekke om produktet eller tjenesten har feil eller mangler.

Tvangskostnader oppstår hvis kjøper og selger er uenige om leveransen og kvalitete på produktet eller tjenesten. For å unngå denne kostnaden bør kjøperen innhente så mye informasjon som mulig om produktet og leverandøren. Ulike tjenester ved kjøp på nett forebygger denne tvanskostnaden. Eksempler på dett er: Klesbutikker på nett som gjør det mulig at kjøpere av ett produkt kan gi sin tilbake melding på siden. På Amazon kan man lese noen sider av en bok og på Itunes kan man høre en bit av låtene før man kjøper.

Det er ingen tvil om at ulike elektroniske tjenester senker bankens transaksjonskostnader.

 

Elektroniske tjenester 

Minibanken

Den første revolusjonen som ble skapt for å minske banken sine transaksjonskostnader var minibanken. Minibanken gjorde pengene som stod på konto tilgjengelig for eieren 24 timer i døgnet. Kundene var ikke lengre avhengige av bankens åpningstider, og det skapte en større frihet for kunden.

Sammen med minibanken gjorde også betalingsterminalen sitt inntog. I dag finner vi en betalingsterminal på de aller fleste steder hvor det kan gjennomføres en handel. Betalingsterminalen gjør det mulig å overføre penger direkte fra kontoen til kjøper til selger. Det har gjort at penger ikke lengre trenger å være en fysisk gjenstand. Dette gjør det enklere for brukeren,det er ikke lengre nødvendig å ha kontanter i lommeboken og gå i minibanken før man gjennomfører en handel, alt man trenger er å ha med seg bankkortet. Selv om det har vært mange saker i media om bankkortsvindel, er det alt i alt en tryggere måte å håndtere penger på enn ved bruk av kontanter. Blir kortet stjelt, kan man på kun få minutter sperre kortet og gjøre det ubrukelig, blir kontanter stjelt er de ofte borte for godt. Utviklingen av betalingsterminalen gjør at samfunnet i dag blir mer og mer kontantløst.

 

Betaling av regninger

Tidligere var det slik at man måtte gå i banken for å få betalt en regning. Dette gjorde kunden veldig avhengig av banken om måtte innrette seg og sin hverdag slik at de hadde mulighet til å gå i banken for å få betalt regningene sine, dette medførte mange kostnader for kunden. For å gjøre banken mer brukervennlig og for å senke transaksjonskostnaden ble kontofonen innført. Kontofonen gjorde det mulig å utføre tjenester som betaling av regninger over telefon, og kunden var ikke lengre avhengige av fysisk gå i banken. Etterhvert kom den digitale tjenesten nettbank, som gjorde det mulig ved hjelp av en baknID brikke å betale regninger ved hjelp av en datamaskin over Internett. Man kunne med få tastetrykk legge inn regninger til betaling, fra sin egen sofa. Gjennom nettbanken er kan man få forslag til regninger som kan betales som avtale giro, få ferdigutfylte egiro fra aktører som tilbyr dette,som gjør det mulig å betale en regning med to tastetrykk uten å fylle ut noe som helst. Nettbanken gjør det også mulig å administrere fasteoppdrag, slik at overføringer skjer til faste kontoer til en gitt dato. Disse tre mulighetene her har gjort det vært enkelt å betale regninger, da det skjer enten automatisk eller uten at man legger mye tid i det.

Den videre utviklingen av nettbanken har gjort det mulig å laste ned en app til nettbrett og mobil, som gjør det mulig å betale regninger og overføre penger også fra mobilen og nettbrettet. Siden mobil og mange nettbrett bruker det mobile nettet, gjør disse løsningene slik at brukeren ikke er avhengig av å ha Internett for å få betalt en regning og det er mulig å gjøre dette hvor som helst så lenge det er dekking.

Disse mulighetene for å betale regninger og overføre penger hvor som helst og når som helst gjør at bakenes transaksjonskostnader synker betraktelig.

Søk av lån

Hvordan man søker lån har endret seg mye ved hjelp av digitale tjenester. Å søke lån var før var en prosess som krevde mye resurser, man måtte møte oppi banken, ha med seg en bunke av papirer og gå gjennom denne prosessen flere ganger for å finne det beste tilbudet. Med alle dagens tjenester er det ikke lengre nødvendig å gå i banken for å søke om lån og for å finne ut hvem som kan tilby det beste lånet. Alt dette kan gjøres hjemme fra sofakroken. Man kan enkelt gå inn på de ulike bankene sin hjemmeside og sende inn en søknad, man kan benytte seg av sider som finner det beste lånet for deg, som feks. penger.no. Eller ulike nettsteder som har samlet en oversikt over alle ulike lån, og ulike lånekalkulatorer.

Bankens transaksjonskostnader

Bankens informasjonskostnader og søkekostnader er redusert, ved at forbrukeren selv kan finne frem til den informasjonen den trenger ved å bruke Internett, den trenger ikke å fysisk oppsøke banken.

Forhandlingskostnadene reduseres ved at forbrukeren selv har orientert seg på nett, gjennom denne prosessen har den valgt den beste banken, med de beste vilkårene. Spesielt ved søk av lån er dett en kostnad som er aktuell og som reduseres. Ved å søke et lån på Internett vil man få lån ut i fra de kriteriene forbrukeren har. Fyller man ut flere søknader og får tilbud om flere lån vil forbrukeren mest sannsynlig velge det som er det rimeligste, og vil nok godta dette uten forhandlinger. Velger man å gå i banken for å få det lånet de kan få vil forbrukeren mest sannsynlig bestemt seg for at det er lånet den vil ha, og godta det.

Besluttningskostnadene for banken er det vanskelig å si noe om hvordan de har blitt etter innføringen av de digitale tjene, men man kan anta at siden det er mulig for å både opprette konto og søke lån på nett, vil dette skje automatisk, og kunden gjør jobben selv, ikke banken.

Evalueringskostnader ved digitalisering vil bli redusert som kunde om du har innhentet den informasjonen som er tilgjengelig. Denne informasjonen som er lett tilgjengelig for kunden før valget, bør gjøre den klar over hva den får og akkurat hva den har valgt.

Tvangskostnader er fortsatt til stede for bankene. Det er vanskelig å si noe om det er de samme som før digitaliseringen. Men man kan annta atsiden mange søkeprosesser skjer automatisk uten menneskelig innvirkning, vil noen menneskelige feil utelukkes. Men det kan også antas at det også kan skje feil gjennom automatisk saksbehandling.

 

Konklusjon

De elektroniske tjenestene har redusert transaksjonskostnadene til banken. De har i hovedsak gjort dette slik ved at de lar kundene i banken gjøre jobben de pleide å gjøre. De betaler regningene, de oppretter nye kontoer, overfører penger, søker lån og bestiller nye kort selv. Dette har gjort at mye av jobben til bankene er borte, og kundene er tilfredse med å kunne utføre dette fra sitt eget hjem. Dette har ført til at antall banker i Norge blir færre og færre. Bankene vil nok ikke forsvinne helt, det er fortsatt et behov for å ha de der, bare ikke i samme grad som før. Selv om mange kostnader er redusert har også de digitale tjenestene skapt økte kostnader ved drifting av systemer, de fleste av disse oppgavene er satt bort til andre aktører, “outsourcing”. Bankene er også i større grad tilgjengelig for kontakt, ved at man kan nå mange banker på telefon, epost eller chatt 24 timer i døgnet, som skaper en økt kostnad i forskjell til å være åpen fra 9-16.

 

Kilder:

Den Digitale Økonomien av Arne Krokan

http://www.dinside.no/okonomi/

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s