Aviser på Facebook

Det sosiale mediet Facebook er noe de aller aller fleste har en eller annen form av kjennskap til. I Norge er det i følge Digi sin artikkel fra 2013, bruker 2,2 millioner nordmenn Facebook hver dag, i løpet av en måned er det 2,8 millioner norske brukere innom hver dag. Av disse tallene kan vi se at over halvparten av Norges befolkning er innom Facebook i løpet av en måned. Mange av disse brukerne liker sider, disse sidene kan være kjente personligheter, interesser og kommersielle aktører. Innen for disse kommersielle aktørene finner vi aviser som har opprettet  en side. Hva får aviser ut av å operette disse sidene? Skaper de trafikk til sin nettavis, eller skaper nettavisen trafikk til Facebook?

Hva er en Facebook side?

En Facebook side er en side organisasjoner, virksomheter, kjendiser og varemerker kan opprette for å kommunisere åpent med menneskene som liker siden. Side innholdet og informasjonen er offentlig og tilgjengelig for alle på Facebook. Det er åpent for at alle kan like siden og få opp det som skrive der i sin egen nyhetsoppdatering. Siden kan dele innlegg med menneskene som liker

Aviser sine sider

 VG sin side på Facebook har 223 000  likes, som vil si at det er 223 000 som har valgt å få opp VG i sin nyhetsoppdatering. Aftenposten har 144 000 likes, mens Dagbladet har  51 788 likes. Visuelt sett ser disse sidene like ut:

Aftenposten dagbladet vg

Ut i fra hvordan Facebook sidene til tre av de store Avisene i Norge ser vi at alle disse bruker mediet på en relativ lik måte, ved at de deler  artikkelen på siden og legger med noen korte linjer som er med på å  få menneskene som følger siden til å klikke seg videre til nettstedet for å lese artikkelen. Hvor mange  artikler som deles på sidene varierer fra dag til dag, og fra avis til avis. Men det de har til felles er at de artiklene som deles er oftest artikler som fanger oppmerksomheten til mange følgere. Disse sakene kan være aktuelle hendelser som skjer i Norge/verden, sports hendelser og andre artikler som avisene vet at vil engasjere mange. Et eksempel på dette er artikkelen Aftenposten har delt på sin side, som handler om NRK lisens. Dette er et tema som engasjerer og ergrer mange, og  man kan anta at denne artikkelen vil skaffe klikk, likes, diskusjon og deles.Avisene sin ønskede reaksjon på å legge ut en artikkel er, klikk, likes, kommentarer og ikke minst deling, for å kunne spre artikkelen videre til venner av den som liker , kommenterer eller liker.

 Deling av artikler

 Å dele, like og kommentere er en viktig del av det å være bruker på Facebook, dette vil skje i større eller mindre grad fra bruker til bruker. Men for de aller fleste er det en måte og uttrykke seg på, vise hva som opptar en, hva som engasjerer og en måte og ta det standpunkt i en sak på. På mediet Facebook spres innhold som bilder, artikler og statuser,  som fanger oppmerksomheten som ild i tørt gress, ved at deles, kommenteres og likes. Dette skjer på den måten ved at en bruker trykker deler, og artikkelen vil bli synlig i nyhetsoppdateringen til alle dens venner. Vil en av dens venner igjen syntes det er interessant og velge å dele, vil den spres videre. Å dele noe er det mest effektive måten å spre noe på, men også det å like eller kommentere noe vil kunne spre  det videre i venners nyhetsoppdatering. Dette skjer ved at det kan komme opp et innlegg hvor det står “navn” kommenterte/likte dette,  sammen med artikkelen, statusen eller bildet.

Aviser har utnyttet seg av denne effekten, både ved at de har opprettet en egen side til avisen og ved at de på ulike måter har gjort det enklere for leserne av nettavisen og dele artikkelen vider, ved at de har lagt ved en link som leseren kan trykke på for å enkelt dele artikkelen på Facebook. På VG ser dette slik ut:

vg2

På Aftenposten ser det slik ut:

aftenposten 1

Hvilke effekter får VG av sin Facebook side

Hoved grunnen til at VG Facebook er nettopp den effekten av at ting deles, og ting blir sett. VG får oppmerksomhet gjennom nyhetsoppdateringen som består av det brukeren selv har valgt at den skal se. Det har den enten valgt ved at den har gått inn og likt VG, eller at venner liker, kommenterer og ikke minst deler VG sine artikler. Det at venner liker, kommenterer og deler artikler er en viktig faktor for å få oppmerksomhet. Har VG skrevet en artikkel om noe som du stadig vekk ser at noen av dine venner på Facebook har engasjert seg i, er det lett at man av ren nysgjerrighet vil klikke seg inn på artikkelen for å finne ut mer om hva det handler om. Mennesker flest er som sauer, de handler i flokk og følger etter.

VG bruker Facebook for å generere klikk til nettavisen. Den først måten vi kan se dette på er VG legger ut en link til en artikkel, og legger med en kort tekst for å trigge nysgjerrigheten, for å vite mer må brukeren da trykke seg inn på linken for å lese mer.For de Facebook brukerne som  bruker Facbook flere ganger til dagen, er dette med å dele linker til artikkler en smart måte og få leserne over til nettavisen på. Blant de som velger å  trykke seg inn på artikkelen, er det sannsynlig å tro at de går inn på hovedsiden til VG etter at de er ferdig med å lese for å sjekke de andre nyhetene, eller ved at de klikker seg videre til artikler som er linket i den leste artikkelen, som generere flere klikk på VG.

VG sin mulighet for at en leser enkelt kan dele en link av en artikkel til sine venner på Facebook, er et veldig bra verktøy for at leseren kan spre det videre. Når en venn deler en artikkel, gjerne med en kommentar til artikkelen, er det mer sannsynlig at du vil rette oppmerksomheten mot den. At en venn deler denne artikkelen vil føles mer personlig enn om det er VG selv du får den fra. Og det er med det lettere å trykke seg inn og lese. Føler det at det er noe som sier noe om en som person, noe som fenger eller noe enn vil at andre skal vite om, vil du igjen trykke del, og ballen ruller videre. Og flere personer vil klikke seg på VG sin nettavis.

Hovedgrunnen til at VG har en side på Facebook og lar deg dele er altså å generer klikk inn til sin egen nettavis. Men i tillegg til dette er det også for å skape mer lojale lesere. Ved at de har en mulighet for at brukere kan velge å følge VG på Facebook. Selv om VG i hovedsak bruker sin side med enveis kommunikasjon, gir de følgerene en følelse av å kunne komme i kontakt  med VG. For å forsterke denne effekten VG har av deling og likes, oppfordrer de lesere av nettavisen til å følge VG på Facebook ved å legge denne linken ved siden av artikkelen.

vg3

Konsekvenser for aviser som ikke er på Facebook?

Finnes det noen aviser som ikke er på Facebook? Vel det gjør det nok helt sikkert. Det jeg antar at disse avisene har til felles er at de enten ikke har en nettside, eller en dårlig utviklet nettside. Vi har til nå sett på fordelene VG har av å være på Facebook, nå skal vi se på hva disse avisene som ikke er på Facebook taper på å ikke være der. Det første de taper er å ikke være tilstedte i mediet som opptar så mange mennesker. Ved å ikke ha en side lar de ikke mennesker “invitere” de inn i deres personlige verden. De vil ikke få den samme tilstedeværelsen i menneskers digitale liv og de mister oppmerksomheten av å være der.

For VG har vi sett at de generere klikk til sin egen side gjennom å dele på Facebook. En avis som ikke har en Facebook side vil da miste denne effekten av å kunne dele artikler avisen føler vil oppta dens lesere. Om avisen uten Facebook har en nettavis, vil brukerne kunne dele artikler selv, med den forutsetningen av at de er lesere av nettavisen eller at venner har delt. Men i dette tilfellet har ikke avisen selv like stor mulighet til å være med på og få balle til å rulle.

En annen positiv effekt vi så VG fikk fra av å være på Facebook var at de senka terskelen for å la leserne komme i direkte kontakt med de, ved at det er mulighet for en viss kommunikasjon gjennom Facebook siden, ved at leserne kan  ytre si mening og ved at de kan sende Facebook en melding. Denne muligheten for kommunikasjon vil da en avis som ikke er på Facebook ha. Leserne vil gå glipp av den muligheten av å enkelt komme i kontakt og lett ytre sin mening om avisen. For mange Facebook brukere er Facebook hovedmåten de kommuniserer med mennesker på, og ved å ta vekk denne muligheten, vil leseren kanskje ikke velge å bruke tid eller energi til å ytre sin mening til avisen. Ved at en avis ikke er på Facebook vil de heller ikke ha  de mulighetene til å kunne skape mer lojale lesere, som de som er på Facebook.

Er det bare positivt å være på Facebook?

Vi har nå sett på  de positive effektene av å være på Facebook og de negative av å ikke være der. Men er det alltid positivt og nødvendig å være der?Før en avis oppretter en side på Facebook er det noen faktorer de bør tenke over. Det første er, hvem er leserne? Hvordan bruker de media?  Har en avis lesere hvor gjennomsnittet ikke bruker Facebook som kun leser avisen i papirutgave, er det kanskje ikke hensiktsmessig å bruke resurser på Facebook. Det er derfor viktig å avdekke dette for å se om det er en målgruppe for denne siden.

Et annet viktig spørsmål og stille seg er hvordan skal vi bruke denne siden? Dette er særlig viktig å tenke på. Siden må fremstå som noe man ønsker å følge. Følgerne må  føle at de får noe igjen ved å  trykke liker. Derfor må avisene skape en side som oppfattes profesjonell, den må være på og aktiv. Opprettes det en side uten mål og mening som sakte men sikkert vil bli glemt av både avis og følgere, vil det ikke være en suksess. Har avisen ikke kunnskap eller interesse av å drive en Facebook side, vil det sannsynlig ikke være suksessfullt å ha en side.

Som vi på siden til VG driver de hovedsakelig med en form for enveis kommunikasjon, ved at de deler artikler med noen linjer med tekst. Måten de skriver denne teksten invitere ikke til noe dialog med leseren. Det er ikke noe annet en artikkelen selv som fanger oppmerksomheten. Å invertere til en annen form for kommunikasjon tror jeg VG ville tjent på, ved å bruke det magiske ordet “du” i et spørsmål, ville det kanskje fått flere til å legge igjen en kommentar, for å svare på spørsmålet.  Til tross for denne enveis kommunikasjonen er det i VG sitt tilfelle positivt og viktig å være til stede på Facebook.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s